VIỆN CHÍNH SÁCH CÔNG

232/6 Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 3932 9065
Fax: (08) 3932 6501
Website: http://ipp.ueh.edu.vn
Email: